Slovanské přednášky na Astrovíkendu v Brně 21.4.2018

Dne 21.4.2018 od 9:00 do 18:00 ve Středisku volného času v Lužánkách, Lidická 50 se koná pásmo slovanských přednášek v učebně č.13.

Program:

09.15 – 10:00     Mojmír Mišun: Obnova Slovanství v dnešní době – Slovanské Občiny
10.15 – 11:00     Zdeslav: pásmo slovanské hudby
11.15 – 12:00     Eduard Sabo: Rodina, základ života
12.15 – 13:00     Jaroslava Grobcová: Dějiny Moravy do doby zničení Velké Moravy – beseda
13.15 – 14:00     Zdeněk Říha: Slovanský světonázor a jeho odraz v naší řeči
14.15 – 15:00     Julie Holíková: Výchova dětí podle slovanské tradice
15.15 – 16:00     Vladan Kocián: Staroslověnská bukvice, obrazové písmo pro vhled do života
16.15 – 17:00     Jiří Karásek: Uspořádání společnosti starých Slovanů
17.15 – 18:00     Petr Šteflíček: Nacítění tajemného Altaje

Mojmír Mišun: Obnova Slovanství v dnešní době – Slovanské ObčinyŽili jsme v době Velké Moravy svobodným životem, v našich velkých Državách a podle našich Véd. Tehdy jsme znali a předávali živý odkaz naší Slovanské Kultury. Dokázali jsme žít vyváženým harmonickým způsobem života s okolím podle Konů stavby Vesmíru a udržovat naší Védskou tradici.
Je nanejvýše moudré v době úpadku Západní civilizace připomenout si své kořeny a kulturní odkaz Předků, na jejichž základech můžeme uzdravit svoji slovanskou budoucnost i budoucnost na Midgard-Zemi.

Zdeslav – pásmo slovanské hudby

 

 

 

 

 

 

 

Eduard Sabo: NIE JE NIČ DÔLEŽITEJŠIE V ŽIVOTE ČLOVEKA AKO RODINA, TAM VŠETKO KONČÍ, ALE HLAVNE ZAČÍNA
Rodina je začiatok nášho života, je to jeho základ. V rodine, sa učíme svet poznávať a chápať. V rodine sa formujeme, získavame prvé obrazy spoločenského správania. S rodinou oslavujeme naše úspechy aj liečime naše boľačky. V rodine sa učíme, láske, úcte a správaniu, učíme sa riešeniu rôznych udalosti. Naši rodičia, naši súrodenci, naši blízky, to sme my v inej podobe. Sme s toho istého materiálu, sme pokračovaním lásky dvoch ľudí. Sme si navzájom oporou aj podnetmi k rôznym nedorozumeniam a starostiam. Prostredníctvom rodiny si odovzdávame rôzne zvyky a rodinné tradície. Rodinou si zabezpečujeme rod, jej odovzdávame svoje poznatky o živote, svoje majetky. S rodinou sme na sklonku života, pri poslednej rozlúčke.
Ak sa máme rozprávať o zjednotení slovanských národov, musíme začať rodinou. Musíme vedieť, že sme deťmi, jednej veľkej rodiny. Každý z nás musí cítiť, že mať sa rád a byť spolu je pre nás všetkých výhodné. Ak bolo doteraz obdobie, kde bol dôležitý prejav jedinca, tak nastal čas keď jedinci sú vyhranenými, sebavedomými a hlavne dôstojnými zástupcami svojich rodín. Všetci musíme pochopiť, že je čas vrátiť sa domov.

Spisovatelka Jaroslava Grobcová (*1931) pochází z Hodslavic, své dětství a mládí prožila ve vesničce Palačov u Starého Jičína. Vystudovala UK v Praze, obory filosofie a psychologie. Více jak 40 let žila a pracovala v Ostravě. Vychovala tři syny. Dnes žije ve Štramberku.
Velice aktivně se zabývá odkrýváním zamlčované historie Moravy, píše knihy o Moravě, skládá texty písní. Stále i ve svých letech, objíždí většinu míst, o kterých píše. Byla iniciátorkou k založení Kruhu přátel rodu, volného sdružení lidí cítících a hlásících se k odkazu našich předků – Slovanů a toužících po odkrytí skutečné historie zemí Morava a Slezsko.

Vydala (vlastním nákladem):

2008 – „K pramenům života“
2010 – „Od Velké Moravy svítá“
2010 – spolu s Augustinem Hyklem „Báje, čertovské povídky a lidové písničky ze Štramberka a okolí“
2012 – „Země Morava, její zamlčená vznešenost a krása“
2014 – „Magické země Morava a Slezsko – K pramenům života“
2016 – „Probouzení Moravanů, Moravská Mytologie“

Zdeněk Říha: Staroslovanský světonázor a jeho odraz v dnešní řeči
Jazyk je jedním ze základních atributů formování mozku při narození dítěte. Jestliže vymažete z jazyka slovo, které určuje nějaký pojem (jev), tak tento jev pro tuto a další generaci přestane existovat. Kdo dnes chápe, že slovo ISTINA znamená absolutní PRAVDA nikoli velikost úvěru (jistina). A PRAV-DA pochází ze slova PRAV – nejvyššího světa, sPRAVedlivého, oPRAVdového…
Naštěstí naší dávní moudří předkové ukryly toto vědění do jazyka slovanských národů , především do pořekadel, písní a tradic. Proto znovu můžeme nahlédnout do našeho původního světonázoru a mravních zásad našich předků.

Julie Holíková: Výchova dětí podle slovanské tradice
Seznámené se slovanskou výchovou dětí a jejich věkovými zasvěceními, včetně přípravy a rozvíjení vrozených schopností dětí na své poslání v dospělosti. Julia Holíková je původem z Ruska. Vystudovala zootechniku a ekonomiku na zemědělské univerzitě. V Rusku pracovala jako finanční auditorka. Stále ale cítila, ze kariéra není to, co by Duše potřebovala. Ještě v Rusku se začala zabývat alternativními metodami sebe-obnovení a osobním rozvojem. Velkou inspirací byla metoda Norbekova, která dokáže pomoc člověku odhalit své vnitřní schopnosti a být v souladu s přírodou a sebou samým. Pak následovalo seznámení s lidmi ze slovanské občiny v ruském městě Krasnodar a velký zájem o slovanství, o naše Tradice a krásný způsob života našich Předků. Po příjezdu na Moravu za svým manželem – Moravanem, organizuje kurzy dle metody Norbekova a propaguje Slovanství.  Otevřela pro sebe způsob jak naladit své jemné struktury, ladit se s ostatními lidmi a Vesmírem a to pomoci národních her, tancování a chorovodů. Na Zlínsku provádí oslavy rodinných svátků a obřadní oslavy svátků, spojených se Sluncem.

Vladan Kocián: Staroslověnská bukvice, obrazové písmo pro vhled do života
Jako je potřebná rodina a budování její těsné vazby, k pochopení další budoucnosti a ke spojování s vyššími celky nám slouží jazyk. Ne však jazyk s měnícími se pravidly a významy slov, ale jazyk našich otců a dědů. Ten jazyk, který používali ve veškeré bohatosti přesných významů slov. Tato slova nám poté přesněji definují hranice našeho chápání, našeho vnějšího prostoru směrem k vyšším celkům. Pokud neznáme pravé významy, vždy se budeme přetahovat o mysl druhého jedince, co nám vlastně chtěl říci. Mnohdy tato nedorozumění jsou hlavními spory budoucích vleklých konfliktů, nejen mezi jednotlivými rody, ale i národy. Vladan Kocián – na základní škole v nižším stupni věčně neposlušný, za trest posílaný do kouta. Kladl nesnesitelné dotazy běžného života, jako třeba proč je příroda přírodou, noha nohou? Proč musím něco, co nechci? Těmito problematickými zvyklostmi provázený až k dnešním dnům, kde nalezl s celou rodinou pohodu a klid na samotě u lesa na Solné hoře ve Slezsku. V této poklidné lokalitě nalézá odpovědi na své dotazy a postupně zdokonaluje své znalosti Staroslovienské Bukvice.

Jiří Karásek: Uspořádání společnosti starých Slovanů
Naši Předkové velmi dobře chápali, že lidské zrození je dalším vývojovým stupněm při duchovním vývoji a postupu do dalšího světa. V případě Slovanů do světa LEGŮ a ARLEGŮ. Proto svůj život a společnost uspořádali tak, aby se vyhýbaly dělání karmických uzlů. Vše podřídili tomu, aby žili v souladu s přírodou, zápovědmi Slovanských bohů, a hlavně aby si dělali RA-DOST. Jiří Karásek je absolventem UNIVERSITY PARDUBICE fakulty ekonomické. Je spoluzakladatelem webu SLOVANSKÁKULTURA.CZ. Ke slovanství ho přivedl proces odhalování manipulace pomocí peněžních prostředků, který nevyhnutelně vedl k pochopení, že tato manipulace je vedena především proti Slovanským krajinám.

Petr Šteflíček: Nacítění tajemného Altaje
Není náhoda, když se člověk najednou ocitne na druhé straně naší planety Země. A tedy nejen o Altaji, ale o tom všem bude přednáška. Petr Šteflíček je absolventem Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity obor geologie a geochemie. Jako geolog procestoval množství exotických krajin, z nichž v některých dlouhodobě žil. Porovnává odborné znalosti ve vztahu k vlastnímu pozorování a moudrosti našich předků. Není nad osobní zkušenost opřenou o profesionální vědomosti.

 

Cena celodenní vstupenky : 80Kč

 


zdroj: https://www.slovanskakultura.cz/udalosti/142-slovanske-prednasky-na-astrovikendu-v-brne-21-4-2018