SLOVANSKÁ HERALDIKA

Vážení přátelé!
Zveme Vás na seminář „Slovanská heraldika“. Připomeneme si kořeny české národní identity a oživíme pozapomenuté významy slovanských symbolů, erbů, státních vlajek, hymny a osobních jmen.

Program:
Úvod do heraldiky
Význam heraldiky
Tajná
řeč heraldiky
Nadnárodní heraldika
Slovanská heraldika
Rodová heraldika
Rodinná heraldika
Osobní heraldika

Datum: 5. dubna 2018 v 17 – 21h
Místo: Kulturní dům Komenského 26, Chuchelná
Cena: 300,-Kč u Bartošíků, OÚ Chuchelná,

lékárny: Chuchelná, Píšť, Hať

Potvrzení účasti + platba předem
Občerstvení v ceně
Organizace: manželé Bartošíkovi

Kontakt: PharmDr. Daniel Bartošík, danybartosik@seznam.cz, 777 867 143