Andrej Ivaško – YOUTUBE PLAYLIST

Andrej Ivaško – ruský starověrec vyučující staroslovanské písmo Bukvice, jeho význam
pro dnešek, dále Bezpečnost v duchovní praxi, ch‘Arijskou aritmetiku a další.