KRÁSNÝ SLUNOVRAT

Všem bytostem na Midgard a samozřejmě jí samotné

přeji

Krásný a kouzelný Slunovrat

Sláva rodu a Předkům našim

Michael