PROBĚHLA MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE SLOVANSTVÍ 2017

V sobotu 11.listopadu 2017 jsme se i my zúčastnili Mezinárodní odborné konference Slovanství, která se konala v konferenčním sále vsetínského Městského úřadu. Pozvání přijali 4 čestní hosté, titulovaní vědci, odborníci a publicisté, aby nám přiblížili skutečnou historii našeho slovanského rodu. Zahájení a mezi přednáškami zpestřila program recitací, zpěvem a hrou na staré pastýřské nástroje paní Blanka Růžičková.

 

RNDr. et Mgr. Hana Blochová  / Slované a zaniklé vyspělé civilizace u nás

WWW: http://sar-blochova.cz/

———————————————————————————————————–

Mgr. Jan Kozák / Védský světonázor jako základ kultury Slovanů

WWW : http://www.gnostica.cz/

———————————————————————————————————–

PhDr. Viktor TIMURA, CSc. / Ruptúry kontinuity v dejinách Slovanov a realita)

Wikipedia :  https://sk.wikipedia.org/wiki/Viktor_Timura

———————————————————————————————————–

PhDr. Ľubomír Huďo / Reálna možnosť súčasného Slovanstva vymknúť sa zo spárov mocenského riadenia ľudstva

WWW : http://www.lubohudo.sk/


Konference byla zakončena tradičně sborovým zpěvem všech účastníků lidovou písničkou Beskyde, Beskyde.

Záznamy přednášek poskytl pořadatel pan Ing. Mojmír Mišun ve spolupráci s Janem Kyselou.

Velice děkujeme hlavnímu a zároveň jedinému pořadateli Mojmírovi a těšíme se na další akce.

http://www.slovanskakosile.cz/2017/07/06/mezinarodni-odborna-konference-slovanstvi-2017-11-11-2017-vsetin/
http://www.kyselove.cz