MEZINÁRODNÍ ODBORNÁ KONFERENCE SLOVANSTVÍ 2017

11.listopad 2017, 10:00 – 18.00 h.
Zasedací místnost Městského úřadu Vsetín (1. patro), Svárov 1080, Vsetín

Témata konference:

  • Nedávné dějiny Evropy jako důležitá součást naší paměti a identity
  • Skutečné dějiny Slovanů a jejich pradávná přítomnost v Evropě
  • Řízení světa – principy a směřování mocenského řízení lidstva
  • Přítomnost a budoucnost Slovanů (poslání, dějinný úkol)

Součástí konference jsou i aktuální otázky současnosti a úloha slovanských národů v dnešní době a jejich budoucnost.

Účast na konferenci přijali:

PhDr. Viktor TIMURA, CSc. (Slovensko), RNDr. et Mgr. Hana Blochová,
Mgr. Jan Kozák a PhDr. Ľubomír Huďo (Slovensko).

Pozvaní jsou odborníci a badatelé, kteří veřejně publikují ve svém oboru a dokládají pravdivé informace o původnosti a bohatosti slovanské kultury v Evropě, a to mnohem dříve ještě před tzv. „stěhováním Slovanů v 5. až 6. století“.

Konference je určena pro odbornou a širokou veřejnost.

Vstupné: 100 Kč. Rezervace vstupenky přes formulář.

Podrobný program jednotlivých příspěvků konference

~ ~ ~

Pořadatel Občina Lužná ve spolupráci se spolkem Država Morava a Slezsko z.s.