PhDr. Viktor Timura, CSc. – YOUTUBE PLAYLIST

Viktor Timura (* 14. duben 1938, Gregorovce)  je slovenský filozof, který se věnuje zejména výzkumu dějin slovenského filozofického myšlení.

Věnuje se výzkumu dějin slovenského filozofického myšlení, tvrdí, že celá historie Evropy, ale zejména minulost Slovanů a Slováků, je zatížena mnohými účelovými dezinformacemi evropských historiků, nevyjímaje českých, polských i maďarských. „V našem případě jde o historii, která byla dlouho zamlčovaná, překrucování, zpochybňována a vědomě zamlžování.
Byla a stále je odcizování a vytrhávání z dobového kontextu, je ve stínu vyzdvihována výbojnými expanzionizmu západního světa, který se vykresluje jako údajný ideál lidstva. Jde o systematické deformace, které vyplývají z glorifikace evropské historiografie o poslání a vítězném tažení románsko-germánských národů.
Takto účelově byly Slované vydědění z evropských dějin a nahradily je etnicky, národně i územně nikdy neexistující „Indoevropané“. “