VÝZVA ČESKÉMU NÁRODU : „ZDE DOMOV MŮJ!“

HYMNA JE JEDNÍM Z NAŠICH NÁRODNÍCH SYMBOLŮ A VŽDY JE HRÁNA PŘI VÝZNAMNÝCH A SLAVNOSTNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH. BUĎME TEDY JAKO NAŠI UDATNÍ PŘEDCI SLAVJANÉ A SLAVME KAŽDÝ DEN, JAKO KDYBY BYL POSLEDNÍ ZA ZNĚNÍ NOVÉ HYMNY „ZDE DOMOV MŮJ“. JEJÍ PŮVODNÍ TEXT BYL SMUTNÝ A DLE MÉHO TAKTO SLOŽEN ZÁMĚRNĚ. HYMNA JE NÁSTROJ, KTERÝ IDENTIFIKUJE JEJÍ NÁROD, JEHO NÁLADU A UDÁVÁ MU JEHO VITALITU. JAKÁKOLIV SMUTNÁ A VÁLEČNÁ PÍSEŇ SNIŽUJE VIBRACE JEMNOHMOTNÉHO TĚLA A PŮSOBÍ CELKOVĚ NEGATIVNĚ MINIMÁLNĚ NA PODPRAHOVÉ ÚROVNI. ZJISTÍTE TO SAMI LEHCE, ZVLÁŠTĚ U ZÁPADNÍCH MOCNOSTÍ, KDE SE HYMNA ZPRAVIDLA NESE V DUCHU VÁLKY A PŘIPOMÍNÁ UTRPENÍ A OSLAVUJE ARISTOKRACII, KTEROU SI DÁVAJÍ ZA VZOR. TOŽ JSEM SI NA POPUD NAŠICH BRATŘÍ Z OLOMOUCKA DOVOLIL JEJÍ TEXT MALINKO UPRAVIT A RÁZEM Z NÍ UDĚLAT HYMNU VESELOU. PAN ŠKROUP A PAN TYL LASKAVĚ DOVOLÍ, „100LETÉHO TRUCHLENÍ“ UŽ BYLO DOST!

VYZÝVÁM TÍMTO ČESKÝ, POTAŽMO SLOVANSKÝ NÁROD, ABYCHOM SE VŠICHNI VĚDOMĚ SPOJILI. UKAŽME VŠEM KONEČNĚ, KDO SE POKOUŠÍ ZLIKVIDOVAT NAŠE TRADICE, ZVYKY A ODKAZY NAŠICH PŘEDKŮ, JAKÁ JE SÍLA „LÁSKY“, „PŘÁTELSTVÍ“ A „CTI“ A ŽE ZDE JSME „MY“ DOMA. MY UŽ JSME SI TO UVĚDOMILI A OMLOUVÁME SE SAMI SOBĚ, ŽE JSME NA SEBE ZAPOMNĚLI A ŽE JSME DOSUD BLOUDILI A HLEDALI JSME DOMOV SVŮJ, AČ JSME HO MĚLI U NOSU. ŽE JSME BYLI SLABÍ A PODLEHLI JSME FALEŠNÉ SÍLE SLIBU BOHATSTVÍ A MOCI A ZAPOMNĚLI JSME NA SVOU SKROMNOST A ČEST, KTERÁ JE NÁM VLASTNÍ PO NAŠICH PŘEDCÍCH. ODPOUŠTÍME SI TÍMTO A ODTEĎ BUDEME ZPÍVAT NAŠI NOVOU HYMNU BEZ LŽÍ A MANIPULACÍ DLE PRAVDY A NAŠEHO VĚDOMÍ A SVĚDOMÍ S LÁSKOU A MOCNÝM SVĚTLEM V NAŠICH SRDCÍCH. ZPÍVEJTE NAHLAS ČI SI JEN POBRUKUJTE NAŠI KRÁSNOU HYMNU A POSÍLEJTE LÁSKU NA PROBUZENÍ NÁRODA, KTERÝ SE PROHÝBÁ POD TÍHOU PLNĚNÍ PLÁNŮ NWO OSN AGENDY 2030. ZAČÍNÁ NÁM JARO, ENERGIE SÍLÍ, OBJÍMEJTE SE A DOTÝKEJTE SE. TOLIK TO VŠEM CHYBÍ.

Zde domov můj,
zde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země Česká, domov můj,
země Česká, domov můj.

(Tuto slovní úpravu včetně 4 zvláštních hudebních verzí navrhnul už v r.2008 český hudebník Varhan Orchestrovič Bauer ze stejných pohnutek a já osobně jsem ji vědomě nezaregistroval. O 10 let později dne 28.3.2018 ji díky egregoru veřejně prezentoval a ve mě zažehl tu božskou jiskru HRDOSTI a VLASTENECTVÍ, v pořadu na SVCS – Zdeněk Mojmír Ponert v reakci na návrh nové hymny (viz dole pod čarou). Za což jemu a Občině Chomoutov vděčíme své velké díky.)

„TENTO ODKAZ PROSÍM ŠIŘTE MAXIMÁLNÍM MOŽNÝM ZPŮSOBEM PO VŠECH DOSTUPNÝCH KANÁLECH (ZPĚVEM, SLOVEM A EGREGOREM, FB, YT, TW, MAIL, …), ABY SE V CO NEJKRATŠÍM MOŽNÉM ČASE ZASELA DO SRDCÍ VŠECH ČECHŮ, KTEŘÍ JEŠTĚ NEJSOU ZTRACENI. KÉŽ CO NEJRYCHLEJI OTOČÍ SVOU POLARITU A UZDRAVÍ CO NEJVÍCE NEMOCNÝCH A ZASLEPENÝCH BRATRŮ A SESTER…“ BUĎTE MAXIMÁLNĚ BDĚLÍ A SLEDUJTE BEDLIVĚ CHOVÁNÍ LIDÍ KOLEM SEBE. MANIPULACE JE UŽ MEZI NÁMI, ZVLÁŠTĚ OD LIDÍ, KTEŘÍ SE VE SPOLEČNOSTI UVEDLI JAKO „MESIÁŠOVÉ“ A GURUOVÉ, POTOM, CO SE VÁM VETŘOU DO PŘÍZNĚ A SAMI NA VÁS BUDOU PARAZITOVAT, ZÁMĚRNĚ SLADKÉ LŽI PODSOUVAT A VAŠI BDĚLOU POZORNOST ODVÁDĚT BUDOU.

ZAČAL SE POSLEDNÍ VELKÝ BOJ O ENERGIE…

Bratři již dostatek sil načerpáno jest. Je čas vymést špínu z domu jako za starých časů.

SLÁVA RODU A PŘEDKŮM NAŠIM!

NECHŤ VÁS LÁSKA PROVÁZÍ!


Zároveň s touto výzvou Vás musím upozornit na pohřební paskvil na objednávku českého olympijského výboru, který vyplodil pan Bok. Myslím, že se bojkotuje sama a nebude hrozit, že by se stala oficiální hymnou >>> www.hymna2018.cz