SLOVANSKÝ SNĚM OBČIN

9. a 10.září 2017 na Valašsku v Novém Hrozenkově

Navracíme se k moudrosti a odkazu našich slovanských Předků a Bohů – tradici Slovanských sněmů, čímž plně přejímáme osud do svých rukou.

Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu Slovanské Občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svou Občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu účastnit. Postup založení Občiny najdete na stránce Pravidla založení Občiny.

Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské Kultury, moudrosti Předků a přikázání (zápovědí) našich Bohů, védské duchovní tradice – a to z období svobodných Držav (Velké Moravy), než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem.

Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich Předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost.

Slovanský sněm občin 2017 (reportáž 9.-10.9.2017 Nový Hrozenkov)

Ohlédnutí za Slovanským sněmem Občin (9. a 10.září 2017, Nový Hrozenkov)

Zástava Državy Morava a Slezsko z.s.

zastava Drzava Morava a SlezskoPozvánka na Slovanský sněm Občin (9.-10.9.2017 v Novém Hrozenkově)